Εμπορικό – Εταιρικό Δίκαιο

Παρέχουμε tailor-made ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες σε όλη την πορεία που περιλαμβάνει από τη διαπραγμάτευση, σύνταξη, αξιολόγηση και παρακολούθηση της εφαρμογής κάθε είδους εμπορικών συμβάσεων.

Η εμπειρία μας στη νομική υποστήριξη σε πάνω από 3.000 πελάτες, συμπεριλαμβανομένων πολλών εκ των μεγαλύτερων ελληνικών εταιρειών αλλά και μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων του εξωτερικού, αναφορικά με συμβάσεις συνεργασίας, σχεδιασμό δικτύων εμπορίας και διανομής, συμβάσεις παροχής τεχνογνωσίας και κάθε είδους εμπορικές συμβάσεις.

Το συγκριτικό μας πλεονέκτημα.

Η διεθνής παρουσία των συνεργατών μας σε συνδυασμό με την εμπειρία μας, δίνει στον πελάτη τη δυνατότητα να αναπτυχθεί, αντλώντας έτοιμο know-how χωρίς πειραματισμούς και περιττό ρίσκο.

Ειδκότερα οι υπηρεσίες που παρέχουυμε στον τομέα αυτό είναι:

· Σύσταση εταιρειών και κοινοπραξιών(joint ventures), σε Ελλάδα και Εξωτερικό

· Συγχώνευση και μετασχηματισμός εταιρειών

· Εξαγορές και μεταβιβάσεις επιχειρήσεων

· Νομικοί έλεγχοι δέουσας επιμέλειας (due diligence) για αγοραστές ή πωλητές

· Χειρισμός εταιρικών αντιδικιών σε εξωδικαστικό & δικαστικό επίπεδο

· Σύνταξη και επεξεργασία συμβάσεων τρέχουσας εμπορικής πρακτικής

· Σύνταξη και επεξεργασία συμβάσεων ειδικού επιχειρηματικού αντικειμένου (αντιπροσωπείας, διανομής, εμπορικής συνεργασίας, έργου, δικαιόχρησης-franchising, leasing)

· Σύνταξη, τήρηση και έλεγχος πρακτικών Γ.Σ. και Δ.Σ, συμμόρφωση με νομικό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης

· Παροχή γνωμοδοτήσεων επί νομικών θεμάτων τρέχουσας εμπορικής πρακτικής

 

TOP