Διαιτησία | Διαμεσολάβηση

H JPA διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε όλες τις πτυχές της διαιτησίας, από εμπορικές διαιτησίες, έως διαιτησίες επενδύσεων. Οι έμπειροι νομικοί μας γνωρίζουν όλες τις διαδικασίες διαιτησίας, οι οποίες θα καθορίσουν το σύνολο της διαφοράς από την αρχή μέχρι την τελική ανάθεση.

Διαμεσολάβηση
Τόσο οι δικηγόροι μας όσο και οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας – πιστοποιημένοι διαμεσολαβητές – έχουν βαθιά γνώση της άσκησης της προσφυγής, της διαιτησίας και της διαμεσολάβησης και έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν ολοκληρωμένες στρατηγικές που θα οδηγήσουν στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Η γνώση και η εμπειρία της ομάδας μας επιτρέπει να σας παρέχουμε σταθερή ποιότητα για κάθε πελάτη μας, ώστε διαχειριστούμε κάθε πιθανό κίνδυνο ή να εφαρμόσουμε τις πιο αποτελεσματικές λύσεις για τη μείωση τους.

Οι τομείς εξειδίκευσης περιλαμβάνουν:

  • Εκπροσώπηση πελατών σε εμπορικές διαιτησίες
  • Εκπροσώπηση πελατών σε διαδικασία διαιτησίας επενδύσεων
  • Παροχή συμβουλών σε πελάτες σχετικά με το πεδίο εφαρμογής των συμφωνιών διαιτησίας
  • Ενέργειες ως διαμεσολαβητής σε διαδικασίες διαμεσολάβησης που συμφωνούνται μεταξύ των εναγόντων
  • Τραπεζική διαμεσολάβηση για φυσικά και νομικά πρόσωπα
  • Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών
  • Επαναδιαπραγμάτευση όρων συμβάσεων
  • Αναδιάρθρωση Επιχειρηματικών Δανείων
TOP