Ενέργεια | Περιβάλλον | Χωροταξία

Η ομάδα Έργων, Ενέργειας και Υποδομών έχει ιστορικό επιτυχούς παροχής νομικών υπηρεσιών πρώτης κατηγορίας σε όλους τους τομείς των υποδομών και των ενεργειακών βιομηχανιών. Συμβουλεύουμε για τη νομοθεσία για την ενέργεια, τη χρηματοδότηση υποδομών, θέματα μεταφορών και άλλα όπως:

  • Ρυθμιστικά θέματα ΕΕ και εθνικού δικαίου που σχετίζονται με τον τομέα της ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, συμβουλών αναφορικά με κανονιστικές διαδικασίες, την εκπροσώπηση ενώπιον των ρυθμιστικών αρχών της ΕΕ και σχετικές αντιδικίες ανάλογα με την περίπτωση
  • Θέματα εταιρικού Δικαίου, συμπεριλαμβανομένων συναλλαγών στην Ελλάδα και διεθνώς είτε ενεργείτε ως Αγοραστές είτε ως Πωλητές σε τέτοιες συναλλαγές.
  • Χρηματοοικονομικά θέματα, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της σύναψης συμβάσεων χρηματοδότησης και αναχρηματοδότησης, της έκδοσης χρηματοοικονομικών μέσων κ.λπ.

Οι δικηγόροι μας κατανοούν τους εμπορικούς, στρατηγικούς, τεχνικούς, γεωγραφικούς και πολιτικούς παράγοντες που διαμορφώνουν και επηρεάζουν αυτούς τους κλάδους, καθώς και τα επιχειρηματικά ζητήματα και τους κινδύνους που ενυπάρχουν κατά την εργασία σε αυτούς τους τομείς. Η κορυφαία παρουσία μας στην αγορά μας επιτρέπει επίσης πρόσβαση από πρώτο χέρι σε επαφές, χορηγούς και βασικούς φορείς λήψης αποφάσεων παγκοσμίως.

TOP