Στρατηγική Ανάπτυξη - Εξαγορές - Συγχωνεύσεις - Ιδιωτικοποιήσεις

Στην JPA διαθέτουμε συνεργάτες με τεράστια πείρα σε παγκόσμιες συγχωνεύσεις και εξαγορές.

Ειδικότερα η ομάδα που ελέγχει τόσο το κομμάτι του Ηνωμένου Βασιλείου όσο και των Ηνωμένων Πολιτειών έχει αναλάβει πλήθος υποθέσεων εξαγορών.

Με τον τρόπο αυτό μπορούμε με σιγουριά να προσφέρουμε ολοκληρωμένη νομική υποστήριξη ενεργώντας είτε από τη πλευρά ως υποψήφιοι αγοραστές είτε ως υποψήφιοι πωλητές, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον νομικό και φορολογικό σχεδιασμό της βέλτιστης δομής της σκοπούμενης συναλλαγής, την οργάνωση, προετοιμασία και διενέργεια του νομικού ελέγχου (due diligence) μέσω φυσικού ή ηλεκτρονικού αρχείου στοιχείων (data room), τη σύνταξη και επικαιροποίηση της έκθεσης νομικού ελέγχου (due diligence report) με διαβαθμιζόμενα επίπεδα ανάλυσης βάσει των αναγκών των πελατών, του είδους της συναλλαγής και του επιθυμητού κόστους, τη σύνταξη και διαπραγμάτευση των συμβατικών κειμένων (transaction documents) και εν γένει την παρακολούθηση της ολοκλήρωσης της συναλλαγής .

Έχουμε την τοπική γνώση για να εφαρμόσουμε το ρυθμιστικό, οικονομικό, πολιτικό και πολιτιστικό πλαίσιο σε νομικά ζητήματα και να αναπτύξουμε στρατηγικές υποθέσεων. Χειριζόμαστε τακτικά τεχνικά απαιτητικά και πολύπλοκα θέματα πολλαπλών δικαιοδοσιών. Η παγκόσμια απήχησή μας μας επιτρέπει να σας παρέχουμε πλήρως ενσωματωμένες ομάδες και σταθερή ποιότητα όπου κι αν δραστηριοποιείστε.

Συνεργαζόμαστε μαζί σας για τη διαχείριση πιθανών κινδύνων και την εφαρμογή των πιο αποτελεσματικών λύσεων για τη μείωση της δαπανηρής κλιμάκωσης. Στοχεύουμε στην επίλυση σύνθετων επιχειρηματικών διαφορών όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και αποτελεσματικά και παρέχουμε λύσεις που να ευθυγραμμίζονται με τους επιχειρηματικούς σας στόχους.
Σε ένα περιβάλλον όπου η ρύθμιση και η επιβολή θα αυξηθούν μόνο, αναγνωρίζουμε ότι η αποτελεσματική συμμόρφωση και η αποφυγή της ρυθμιστικής παρέμβασης είναι κρίσιμα ζητήματα για τις επιχειρήσεις.
Η παγκοσμιοποίηση των αγορών έχει φέρει απεριόριστες εμπορικές ευκαιρίες. Ωστόσο, έχει επίσης αυξήσει τη δυνατότητα για νομική ευθύνη εκθέτοντας εταιρείες σε όλο τον κόσμο σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους και κινδύνους φήμης σε πολλές δικαιοδοσίες.

Ο μετριασμός αυτών των κινδύνων απαιτεί έγκαιρη ενασχόληση με έμπειρους δικηγόρους που κατανοούν τα πολιτιστικά καθώς και τα νομικά και ρυθμιστικά τοπία, αλλά και οι οποίοι θα επιδιώκουν αδυσώπητα να προσφέρουν αποτελέσματα για τους πελάτες τους όταν μια διαφωνία ή μια ρυθμιστική παρέμβαση είναι αναπόφευκτη.

TOP