Ιδιωτικοποιήσεις

Οι δικηγόροι μας είναι ειδικευμένοι σε δικαστικές υποθέσεις, διαιτησία, έρευνες και ADR και θα αναπτύξουν αυτήν την εμπειρία για να σας βοηθήσουν να σχεδιάσετε τις καλύτερες στρατηγικές.
Έχουμε την τοπική γνώση για να εφαρμόσουμε το ρυθμιστικό, οικονομικό, πολιτικό και πολιτιστικό πλαίσιο σε νομικά ζητήματα και να αναπτύξουμε στρατηγικές υποθέσεων. Χειριζόμαστε τακτικά τεχνικά απαιτητικά και πολύπλοκα θέματα πολλαπλών δικαιοδοσιών. Η παγκόσμια απήχησή μας μας επιτρέπει να σας παρέχουμε πλήρως ενσωματωμένες ομάδες και σταθερή ποιότητα όπου κι αν δραστηριοποιείστε. Συνεργαζόμαστε μαζί σας για τη διαχείριση πιθανών κινδύνων και την εφαρμογή των πιο αποτελεσματικών λύσεων για τη μείωση της δαπανηρής κλιμάκωσης. Στοχεύουμε στην επίλυση σύνθετων επιχειρηματικών διαφορών όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και αποτελεσματικά και παρέχουμε λύσεις που να ευθυγραμμίζονται με τους επιχειρηματικούς σας στόχους.
Σε ένα περιβάλλον όπου η ρύθμιση και η επιβολή θα αυξηθούν μόνο, αναγνωρίζουμε ότι η αποτελεσματική συμμόρφωση και η αποφυγή της ρυθμιστικής παρέμβασης είναι κρίσιμα ζητήματα για τις επιχειρήσεις.
Η παγκοσμιοποίηση των αγορών έχει φέρει απεριόριστες εμπορικές ευκαιρίες. Ωστόσο, έχει επίσης αυξήσει τη δυνατότητα για νομική ευθύνη εκθέτοντας εταιρείες σε όλο τον κόσμο σε χρηματοοικονομικούς κινδύνους και κινδύνους φήμης σε πολλές δικαιοδοσίες. Ο μετριασμός αυτών των κινδύνων απαιτεί έγκαιρη ενασχόληση με έμπειρους δικηγόρους που κατανοούν τα πολιτιστικά καθώς και τα νομικά και ρυθμιστικά τοπία, αλλά και οι οποίοι θα επιδιώκουν αδυσώπητα να προσφέρουν αποτελέσματα για τους πελάτες τους όταν μια διαφωνία ή μια ρυθμιστική παρέμβαση είναι αναπόφευκτη.

TOP