Δημόσιες Συμβάσεις | Έργα Υποδομών

Οι δικηγόροι μας έχουν περισσότερες από 3 δεκαετίες εμπειρίας στην αγορά υποδομών και ενεργούν τόσο για χορηγούς όσο και για δανειστές σε ένα ευρύ φάσμα συναλλαγών χρηματοδότησης περιορισμένης προσφοράς. Διαθέτουμε ευρεία εμπειρία συναλλαγών PPP/PFI και ενδελεχή γνώση πολλών τομέων της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας (θερμική και ανανεώσιμης ενέργειας), των μεταφορών (δρόμοι, αεροδρόμια και ναυτιλία), πετρέλαιο, φυσικό αέριο, εμπορεύματα και νερό.

Έχουμε εμπειρία στην εκτέλεση όλων των τύπων χρηματοδότησης υποδομών, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης έργων και άλλων εξασφαλισμένων, δομημένων χρηματοδοτήσεων, χρηματοδότησης ομολόγων και άλλων λύσεων χρηματοδότησης προσαρμοσμένων στην τρέχουσα αγορά.

Επίσης η ομάδα μας προσφέρει υπηρεσίες:

   Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων

·         Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί για την ανάθεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών

·         Προδικαστική Προσφυγή στην Α.Ε.Π.Π.

·         Αιτήσεις Αναστολής / Αιτήσεις Ακυρώσεως

·         Δίκαιο υλοποίησης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών

·         Προσυμβατικός έλεγχος δημοσίων συμβάσεων Ελεγκτικού Συνεδρίου

·         Δημοσιονομικό Δίκαιο (ζητήματα αρμοδιότητας Ελεγκτικού Συνεδρίου)

Αναλαμβάνουμε ενεργό ρόλο στην κατανόηση της οικονομίας του έργου και είμαστε ειδικευμένοι στη δημιουργία καινοτόμων λύσεων για τον μετριασμό των πιστωτικών κινδύνων.

TOP