Παρακάτω μπορείτε να ενημερωθείτε για:

 • Όροι Χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας
 • Πολιτική Cookies
 • Όροι Χρήσης

  Όλες οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω του παρόντος ιστοτόπου, τελούν υπό τους αναλυόμενους κατωτέρω όρους χρήσης, η δε επίσκεψη – περιήγηση – χρήση αυτού, συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή τους.

  Οι χρήστες του ιστοτόπου έχουν την ευθύνη πρόσβασης στις υπηρεσίες αυτού ή της εφαρμογής app και της τυχόν καταβολής τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, χρεώσεων χρόνου παραμονής σε αυτό). Επίσης, είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τον προσωπικό εξοπλισμό τους με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα που τους επιτρέπουν την πρόσβαση στις υπηρεσίες του.

  Εφόσον οι χρήστες του ιστοτόπου μας επιθυμούν να εγγραφούν στις υπηρεσίες αυτού ή της εφαρμογής app συμφωνούν να: α) παρέχουν αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που τους ζητούνται στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα / υπηρεσίες του και β) διατηρούν και επιμελώς να ενημερώνουν τα στοιχεία εγγραφής τους ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή, έγκυρα, ενημερωμένα και πλήρη.

  Ο ιστότοπος και οι συναφής εφαρμογή του παρέχει στους χρήστες, υπηρεσίες μελών, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης του δικτυακού τόπου ή / και του ειδικού λογισμικού και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους. Μόλις οι χρήστες ολοκληρώσουν την διαδικασία εγγραφής που έχει ορίσει ο ιστότοπος ή / και η εφαρμογή app, θα παραλάβουν επιβεβαίωση ενός προσωπικού κωδικού (password) πρόσβασης και του ονόματος χρήσης (user name) που οι ίδιοι θα έχουν ορίσει. Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account). Τα μέλη συμφωνούν να ειδοποιούν αμέσως τον Διαχειριστή του ιστοτόπου για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή / και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από αυτόν στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). Ο Διαχειριστή ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των μελών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα.

  Ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει υλικό προώθησης και παρουσίασης των υπηρεσιών του ιστοτόπου ή της εφαρμογής app ή διαφημιστικό υλικό τρίτων στους χρήστες.

  Ο ιστότοπος και η εφαρμογή app διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή / και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες του.

  Οι χρήστες κατανοούν και αποδέχονται ότι ο Διαχειριστής διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα να διακόψει τη χρήση των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του ιστοτόπου ή της εφαρμογής app ή / και να διακόψει την διάθεση του περιεχομένου τους στους χρήστες που πιστεύει ότι έχουν παραβιάσει το γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης.

  Ο Διαχειριστής δεν έχει καμία ευθύνη για την επικοινωνία των χρηστών με τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών που διαφημίζονται στον ιστότοπο και στην εφαρμογή app και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

  Εκτός των αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του ιστοτόπου και της εφαρμογής app, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του Διαχειριστή και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να φορτωθεί, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από τον ιστότοπο και την εφαρμογή app, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και της εφαρμογής app και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιριών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Οι χρήστες κατανοούν και αποδέχονται ότι δεν τους παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγουν, αντιγράφουν, πωλούν, μεταπωλούν ή / και εκμεταλλεύονται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο, σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του ιστοτόπου και της εφαρμογής app.

  Δεδομένης της φύσης και του όγκου του διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, ο Διαχειριστής δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστούν οι χρήστες του ιστοτόπου, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του ιστοτόπου και της εφαρμογής app στις οποίες προβαίνουν με δική τους πρωτοβουλία. Τα περιεχόμενα του ιστοτόπου και της εφαρμογής app παρέχονται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, ο ιστότοπος και η εφαρμογή app αρνούνται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

  Ο Διαχειριστής δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης, δεν εγγυάται ότι ο ίδιος ή οποιοσδήποτε άλλος συγγενικός ιστότοπος (site) ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτός τίθεται στη διάθεσή των χρηστών, δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά. Δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνουν οι χρήστες και σε καμία περίπτωση ο Διαχειριστής.

  Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο και στην εφαρμογή app αποτελούν μία προσφορά προς τους χρήστες του και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του διαδικτύου και δεν παρέχονται σε καμιά περίπτωση για οποιαδήποτε προτροπή επιχείρησης ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Ο ιστότοπος και η εφαρμογή app αναλαμβάνουν την συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου τους, χωρίς όμως σε καμιά περίπτωση να εγγυόνται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών, πολύ δε περισσότερο, λόγω του ιδιαιτέρως μεγάλου όγκου του, καθώς και της συμμετοχής και τρίτων φορέων (φυσικών ή νομικών προσώπων) την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του.

  Ο ιστότοπος και η εφαρμογή app δεν ελέγχουν την διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων τόπων (websites) και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω συνδέσμων, (hyperlinks) ή διαφημιστικών τίτλων (banners). Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους, οι χρήστες οφείλουν να απευθυνθούν απευθείας στους αντίστοιχους τόπους (web sites) και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Ο Διαχειριστής σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των τόπων αυτών και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά καθ’ οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

  Ο Διαχειριστής παρέχει στους χρήστες την δυνατότητα αγοράς υπηρεσιών ή / και προϊόντων μέσω εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου μεταξύ επισκεπτών, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αυτό τάσσει και μεριμνώντας για την προστασία των προσωπικών στοιχείων που υποβάλλουν για την χρήση των υπηρεσιών αυτών. Ο ιστότοπος και η εφαρμογή app συμμορφώνονται προς την απόφαση Ζ1-496/2000 για τις πωλήσεις από απόσταση και τις διατάξεις του νόμου 2251/1994 για την Προστασία των Καταναλωτών. Έτσι, ο ιστότοπος και η εφαρμογή app ενημερώνουν τους υποψήφιους πελάτες τους σχετικά με α) τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του αγαθού ή / και των υπηρεσιών που προσφέρουν, β) την τιμή, γ) την ποσότητα και τις δαπάνες μεταφοράς, δ) το φόρο προστιθέμενης αξίας εφόσον δεν περιλαμβάνεται στην τιμή, ε) τον τρόπο πληρωμής, στ) τον τρόπο παράδοσης και εκτέλεσης, ζ) την διάρκεια ισχύος της προσφοράς ή της τιμής και η) το δικαίωμα υπαναχώρησης.

  Η πρόσβαση στις σελίδες / υπηρεσίες του ιστοτόπου και της εφαρμογής app δεν συνεπάγεται κανένα επιπλέον κόστος πέραν του ισχύοντος τιμολογιακού καθεστώτος για την γενική πρόσβαση στο διαδίκτυο, όπως έχει διαμορφωθεί από τους αρμόδιους παροχείς (ISP’s) και καταβάλλεται σε αυτούς και μόνο.

  Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστοτόπου και της εφαρμογής app, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Διαχειριστή και των χρηστών των σελίδων και υπηρεσιών του και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

   

  Πολιτική Cookies

  ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ COOKIES

  Στον ιστότοπο μας, χρησιμοποιούμε cookies για την βελτίωση της περιήγησης των χρηστών σε αυτόν, την παροχή εξατομικευμένου περιεχομένου ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις των επισκεπτών μας, την διαχείριση των περιόδων σύνδεσης και την προσαρμογή του διαφημιστικού υλικού που περιέχεται σε αυτόν.

  Τα cookies μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε πως οι επισκέπτες μας χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας και μας βοηθούν να βελτιώσουμε, να αναπροσαρμόσουμε και να επικαιροποιούμε το περιεχόμενό του και την εν γένει δομή του.

  Οι επισκέπτες έχουν την δυνατότητα να απενεργοποιούν ή και να τροποποιούν τις ρυθμίσεις των cookies, εκτός των απολύτως απαραίτητων για την περιήγησή τους στον ιστότοπό μας, ακολουθώντας τις οδηγίες που αναδύονται σε ξεχωριστό παράθυρο κατά την είσοδό τους σε αυτόν ή και μεταγενέστερα.

  Κάποιες λειτουργίες του ιστότοπού μας είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης cookies, ώστε η απενεργοποίηση ή ο περιορισμός τους ενδέχεται να καταστήσεις αυτές μη προσιτές.

  ΤΙ EINAI ΤΑ COOKIES;

  Τα «cookies» είναι μικρά κομμάτια αρχείων σε μορφή κειμένου, τα οποία αποθηκεύονται στον περιηγητή (browser) του εκάστοτε χρήστη όταν αυτός επισκέπτεται έναν ιστότοπο. Οι πληροφορίες, οι οποίες αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή στην συσκευή του χρήστη, μπορεί να περιέχουν στοιχεία όπως ποιες είναι οι σελίδες που επισκέφτηκε ο χρήστης, την ημερομηνία και την ώρα της επίσκεψης καθώς και κάποιον τυχαίο και μοναδικό αριθμό αναγνώρισης του Χρήστη.

  Με τον τρόπο αυτό, ο κάθε ιστότοπος είναι σε θέση να αποθηκεύσει χρήσιμες πληροφορίες για την περιήγηση του χρήστη στην ιστοσελίδα, καθώς και να διαβάσει τις πληροφορίες αυτές ώστε να προσφέρει σε αυτόν μια ενοποιημένη και εξατομικευμένη εμπειρία περιήγησης.

  Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι cookies: Session και Persistent.

  Τα Session cookies περιέχουν πληροφορίες που χρησιμοποιούνται στην τρέχουσα κάθε φορά περιήγηση του browser του χρήστη. Αυτά τα cookies διαγράφονται αυτόματα όταν ο χρήστης κλείνει το πρόγραμμα περιήγησης και δεν παραμένουν στον υπολογιστή ή στην συσκευή του μετά την έξοδό του από τον ιστότοπο.

  Τα Persistent cookies χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση πληροφοριών που χρησιμοποιούνται μεταξύ των επισκέψεων στον ιστότοπο. Οι πληροφορίες αυτές επιτρέπουν στον κάθε ιστότοπο να αναγνωρίζει ότι ο χρήστης έχει περιηγηθεί ξανά σε αυτόν και να ανταποκρίνεται αναλόγως με βάση τις προηγούμενες προτιμήσεις και ενδιαφέροντά του. Τα Persistent cookies έχουν διάρκεια ζωής η οποία ορίζεται από τον ιστότοπο και μπορεί να κυμαίνεται από μερικά λεπτά ή και αρκετά χρόνια.

  COOKIES ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟYΜΕ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΜΑΣ

  Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε μόνιμα (persistent) cookies, τα οποία αποθηκεύονται σαν αρχεία στον υπολογιστή ή στην συσκευή του χρήστη και διατηρούνται σε αυτόν και μετά την απενεργοποίηση του browser, εκτός και διαγραφούν από τον χρήστη.

  Δεν χρησιμοποιούμε cookies για να αποσπάσουμε πληροφορίες σχετικά με την επισκεψιμότητα του χρήστη σε άλλους ιστοτόπους, ή για εξακρίβωση και επεξεργασία προσωπικών στοιχείων και δεδομένων του χρήστη, εκτός από εκείνα τα οποία ο ίδιος ο χρήστης έχει καταχωρήσει οικειοθελώς. Τα Cookies δεν διαφθείρουν και δεν βλάπτουν τον υπολογιστή ή την συσκευή του χρήστη, ούτε προγράμματα ή αρχεία που περιέχονται στον υπολογιστή ή στην συσκευή του.

  Σε κάθε περίπτωση, τα cookies διευκολύνουν την καλύτερη, βελτιωμένη και αποτελεσματικότερη περιήγηση του χρήστη στον ιστότοπό μας, οπότε συνίσταται εκ μέρους μας η διατήρηση αυτών και η μη απενεργοποίησή τους.

  Εάν ωστόσο ο χρήστης επιλέξει την απενεργοποίηση και απόρριψη των cookie πέραν των απολύτως αναγκαίων για την λειτουργικότητα του ιστότοπού μας, εμείς μεριμνούμε και βελτιώνουμε την λειτουργικότητα και την βέλτιστη εμπειρία περιηγήσεως στον ιστότοπό μας. Στην περίπτωση αυτή, όμως, ενδεχομένως να απαιτείται η εισαγωγή κάποιων στοιχείων του χρήστη, σε κάθε περίπτωση επανεισόδου στον ιστότοπό μας.

  Εάν ο χρήστης χρησιμοποιεί υπολογιστή ή συσκευή κοινής χρήσεως, συνίσταται η έξοδος (sign off) του χρήστη μετά την λήξη της περιηγήσεώς του στον ιστότοπό μας.

  ΑΠΟΛYΤΩΣ ΑΠΑΡΑIΤΗΤΑ COOKIES

  Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπού μας. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική ταυτότητα του χρήστη, δεν αποθηκεύουν πληροφορίες και στοιχεία που τον αφορούν, η απενεργοποίησή τους δε καθιστά την περιήγηση του χρήστη στον ιστότοπό μας μη λειτουργική. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπου μας.

  ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ COOKIES

  Παραμένει στην διακριτική ευχέρεια του χρήστη να ανακαλεί, κατά την βούλησή του, την συγκατάθεσή του στην χρήση των cookies ή να εναντιωθεί σε αυτήν στον υπολογιστή ή τη συσκευή του, καθώς και να ελέγχει ή / και να διαγράφει τα cookies.

  Πέραν των ανωτέρω, ο χρήστης έχει την δυνατότητα να αλλάξει τις προσωπικές του επιλογές, από τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής του (browser), επιτρέποντας την χρήση μόνο ορισμένων τύπων cookies.

  Επίσης, ο χρήστης μπορεί να διαγράψει από την μνήμη του υπολογιστή ή των συσκευών του τα cookies που χρησιμοποίησε ακολουθώντας την διαδρομή και τις οδηγίες του προγράμματος περιήγησης (browser) που χρησιμοποίησε για την αποδοχή ή την αποθήκευσή τους. Με αυτόν τον τρόπο ανακαλείτε η συγκατάθεση του χρήστη για την χρήση των cookies στον υπολογιστή ή την συσκευή του.

  Ο χρήστης έχει επιπλέον την δυνατότητα να ρυθμίσει το πρόγραμμα περιήγησης (browser) που χρησιμοποιεί κατά τέτοιον τρόπο, ώστε είτε να τον προειδοποιεί για την χρήση cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες των ιστοτόπων που επισκέπτεται, είτε να απαγορεύει την αποδοχή της χρήσης cookies σε όλες τις περιπτώσεις.

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΝ ΤΑ COOKIES

  Για όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τα δικαιώματα των χρηστών αναφορικά με την επεξεργασία των τελευταίων, μπορείτε να συμβουλευτείτε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ COOKIES

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την φύση, την χρήση των cookies, αλλά και των μεθόδων αποκλεισμού ή περιορισμού τους, μπορείτε να ανατρέξετε στις ιστοσελίδες: http://cookiepedia.co.uk/all-aboutcookies και http://www.allaboutcookies.org

   ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

  Η παρούσα Πολιτική ενδέχεται να τροποποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή. Για το λόγο αυτό κρίνουμε σκόπιμο να ανατρέχετε τακτικά στο αντίστοιχο τμήμα του ιστοτόπου μας. Σε κάθε ενημέρωση / τροποποίηση της Πολιτικής θα αναφέρεται η ημερομηνία κατά την οποία αυτή έλαβε χώρα. Σε ισχύ θα βρίσκεται η πιο πρόσφατη έκδοση της Πολιτικής μας.

  TOP